Kristīgo motociklistu asociācija (CMA) svētdien, 3. martā organizē Vispasaules lūgšanu dienu. Latvijas motociklisti tiek aicināti uz tikšanos un lūgšanām klātienē Rīgā, Ģertrūdes ielā 72, draudzes “Pilsēta” telpās. Pasākuma sākums pulksten 16.00.

Kristīgo motociklistu asociācija nākamgad svinēs 50 gadus, taču Latvijā filiāle darbojas jau 16. gadu. CMA Latvia jeb Kristīgo motociklistu asociāciju Latvijā vada Zigmārs Atvars. CMA nodaļas ir 40 valstīs, tostarp Argentīnā, Austrālijā, Brazīlijā, Bulgārijā, Kanādā, Horvātijā, Francijā, Vācijā un citur.

Kas attiecas uz paredzamo lūgšanu dienu, šāda iniciatīva Latvijā būs jauna tradīcija. Šajā reizē tas būs īpašs dievkalpojums draudzē “Pilsēta”, kas arī būs veltīts lūgšanu tematam. Ir sagatavotas jau kādas uzrakstītas lūgšanas, kas vēlāk tiks publicētas arī internetā. Lūgšanu vadmotīvs izvēlēts no 2. Laiku grāmatas 7. nodaļas 14. pants: “un Mana tauta, kas ir pēc Mana Vārda nosaukta, tad pazemosies un pielūgs un meklēs Manu vaigu, un atgriezīsies no saviem ļaunajiem ceļiem, tad Es viņus no debesīm uzklausīšu un piedošu viņu grēkus, un dziedināšu viņu zemi.”