Lieldienu svētdiena ir viena no visvairāk apmeklētākajām svētdienām lielākajā daļā Amerikas Savienoto Valstu baznīcu, liecina nesen publicēts ziņojums. Ziņojumā, ko publicēja “Lifeway Research”, konstatēts, ka 90% aptaujāto protestantu mācītāju apgalvoja, ka Lieldienas svētdienā cilvēki visvairāk apmeklē baznīcu.

Salīdzinājumam, 81% aptaujāto teica, ka Ziemassvētki bija otrie apmeklētākie dievkalpojumi un 51% norādīja uz Mātes dienu kā trešo visvairāk apmeklētāko dievkalpojumu. Šie procenti liecina par nelielu samazinājumu salīdzinājumā ar 2011. gadu, kad 93% respondentu teica, ka Lieldienas bija viena no visvairāk apmeklētajām dievkalpojumu dienām, 84% Ziemassvētki un 59% — Mātes diena.