No 8. līdz 10. aprīlim Saldū, Svētā Gregora Izglītības centrā aizvadīta garīdznieku tālākizglītības dienu pavasara sesija "Runā droši!". Tālākizglītības dienu laikā 20 LELB garīdznieki ieguva jaunas un atsvaidzināja esošās zināšanas un iemaņas publiskās uzstāšanās jomā.

Zanes Daudziņas vadībā mācītāji apguva praktiskās iemaņas publiskajā runā, trenēja balsis un dikciju, apguva metodes, kā runāt saprotami, interesanti, atbilstošā tempā un balss tonī. Palīgbīskaps Rinalds Grants savā lekcijā garīdzniekiem uzsvēra homilētikas nozīmi iedvesmojošu sprediķu gatavošanā, savukārt Kristaps Kravalis dalījās ar zināšanām un metodēm, kā mazināt stresu gan pirms uzstāšanās, gan ikdienā mācītāju darbā.

Mācītājs Krists Kalniņš iepazīstināja kolēģus ar supervīzijas metodi un izskaidroja tās nozīmīgumu mācītāju garīgās pašaprūpes sistēmā, dalījās ar pieredzi, informāciju un ieteikumiem. Grupu darba laikā garīdznieki sprieda par metodēm un iespējām, kā padarīt dievkalpojumus un sprediķus iedvesmojošus; formulēja, kas nepieciešams, lai mācītāji savā darbā neizdegtu; un sprieda par sava darba lielākajiem izaicinājumiem un, kā tos pārvarēt.

Garīdznieku tālākizglītības dienu rudens sesija notiks no 7. līdz 9. oktobrim.