Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas augstskola “Lutera Akadēmija” aicina uz Atvērto durvju dienu 2024.gada 15. jūnijā plkst. 10.00, Alksnāja ielā 3, Rīgā.

Lutera Akadēmija ir neliela augstskola, tāpēc var nodrošināt studentiem individuālu pieeju, kā arī iespēju studēt sev vēlamā studiju formā un ilgumā. Studijas Lutera Akadēmijā ir apvienojamas ar darbu, jo lekcijas un praktiskās nodarbības notiek darba dienu vakaros, kā arī tiek nodrošinātas iespējas studēt attālināti. Mācībspēku vidū ik semestri ir vieslektori no partnerbaznīcām ASV un Zviedrijā.

Atvērto durvju dienā būs iespēja iepazīties ar augstskolu, lai uzzinātu par studiju programmām, uzņemšanas noteikumiem u.c. informāciju.

Lutera Akadēmija ir vienīgā teoloģiskā augstskola Latvijā, kuras studiju programma kvalificē absolventus garīdznieka ordinācijai un kalpošanai Latvijas Evaņģēliski luteriskajā Baznīcā. Dalībai Atvērto durvju dienā var reģistrēties, aizpildot anketu.

Anketa šeit.