Politikas veidotāji Ugandā vēlas ieviest jaunus tiesību aktus, kas ietvers elementus, kuri ievērojami palielinātu valdības kontroli pār baznīcām un reliģiskajām organizācijām valstī. Jaunā politika vājinātu reliģijas brīvību valstī. Tā paredz, ka reliģiskajām organizācijām būs jāiesniedz valdībai grāmatvedības pārskati, mācītāji būs jāapmāca valdības ieceltās iestādēs, un tām būs jāatskaitās valdības kontrolētai organizācijai.

Ierobežojumi tika izstrādāti pēc tam, kad pret kādu mācītāju Kenijā tika izvirzītas apsūdzības, apgalvojot, ka viņš veicinājis gavēņa ievērošanu, kas novedis pie vairākiem nāves gadījumiem. Tagad vairāku Āfrikas valstu valdības izmanto šo gadījumu, lai iegūtu lielāku kontroli pār reliģiskajām organizācijām.

“Ierosinātās politikas mērķis ir pastiprināt valdības veikto garīdzniecības un draudžu pārraudzību, pakļaut reliģiju tiešai valdošā prezidenta politiskai kontrolei,” skaidro Starptautiskā Reliģiskās aizstāvības un attīstības centra (International Centre for Religious Advocacy and Development (ICRAD)) direktors Visdoms Pīters Katumba (Wisdom Peter Katumba).