Lutera Akadēmija ir Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas dibināta un Latvijas valsts akreditēta augstskola ar kristīgajā ticībā un evaņģēliski luteriskā tradīcijā balstītu teoloģisko izglītību. Drīzumā sāksies pieteikšanās studijām jaunajā akadēmiskajā gadā.

Lutera Akadēmija piedāvā akadēmiskā bakalaura studiju programmu „Teoloģija”, kas sniedz gan teorētiskas zināšanas Bībeles, sistemātiskās teoloģijas un Luterisko ticības apliecību un Baznīcas vēstures studiju kursos, gan arī iemaņas un prasmes dažādos praktiskās teoloģijas kursos. Lutera Akadēmijā ikvienam ir iespēja apmeklēt interesējošos studiju kursus arī kā klausītājam vai brīvklausītājam. Dokumentu pieņemšana studijām jaunajā akadēmiskajā gadā notiks no 22. jūlija līdz 5. augustam otrdienās un piektdienās (12.00-18.00) Lutera Akadēmijā Vecrīgā (Alksnāja ielā 3).