381. Ja mani ļaudis - Viss no Dieva žēlastības.

Ja Mani ļaudis
00:50:23
Publicēts 25.05.2022

LKR raidījums "Ja Mani ļaudis" 25.05. 2022.


Raidījumu vada: Tālivaldis Tālbergs - LKR prezidents


Rakstu vieta: Psalms 136


Viesi:


Vilnis Latgalis - SDA bīskaps
Ģirts Prāmnieks - LELB Rīgas Sv.Pāvila un Jaunciema draudžu mācītājs


www.lkr.lv
www.facebook.com/kristigaisradio
www.lkrtv.lv


Ziedojumi Latvijas Kristīgā radio darbam:


Latvijas Kristīgā Radio Atbalsta Biedrība
PVN reģ. Nr. LV - 40008020931
Norēķinu konts: LV83UNLA0002400700229
A/S SEB "Latvijas Unibanka" Rīdzenes filiāle
Kods UNLALV2X


Paldies par Jūsu līdzdalību Tā Kunga darbā!