386. Ja mani ļaudis - Kungs, sargi manu muti un lūpas!

Ja Mani ļaudis
00:51:13
Publicēts 12.10.2022

Rakstu vieta: Psalms 141
Raidījumu vada: Tālivaldis Tālbergs - LKR prezidents
Viesi:
Ivars Jēkabsons - Ādažu ev.lut. draudzes Baltezera un Carnikavas baznīcas mācītājs
Lauris Tartars - Baptistu draudzes mācītājs