388. Ja mani ļaudis - Pārdomā, ko Dievs Tev labu darījis!

Ja Mani ļaudis
00:58:06
Publicēts 26.10.2022

Rakstu vieta: Psalms 143
Raidījumu vada: Tālivaldis Tālbergs - LKR prezidents
Viesi:
Alvis Sauka - Rīgas Reformātu Bībeles draudzes mācītājs
Ivars Cišs - Ērgļu, Vestienas, Bērzaunes ev.lut. draudžu mācītājs