395. Ja mani ļaudis - Slavējiet To Kungu vienumēr!

Ja Mani ļaudis
00:59:31
Publicēts 14.12.2022

Rakstu vieta: Psalms 150
Raidījumu vada: Tālivaldis Tālbergs - LKR prezidents
Viesi:
Alvis Sauka - Rīgas Reformātu Bībeles draudzes mācītājs
Matīss Babrovskis - Rīgas Mateja baptistu draudzes mācītājs