396. Ja mani ļaudis - Cik ilgi mēs izpatiksim grēkam?

Ja Mani ļaudis
01:04:13
Publicēts 21.12.2022

Rakstu vieta: Raudu dziesmas 1:1-5
Raidījumu vada: Tālivaldis Tālbergs - LKR prezidents
Viesi:
Andris Opengeims - Evanģēliskās kristiešu draudzes "Uzvara" mācītājs
Māris Vītols - Jaunjelgavas baptistu draudzes mācītājs