398. Ja mani ļaudis - Kāpēc mēs nemācāmies no Jeruzālemes?

Ja Mani ļaudis
01:00:06
Publicēts 04.01.2023

Rakstu vieta: Raudu dziesmas 1:11-18
Raidījumu vada: Tālivaldis Tālbergs - LKR prezidents
Viesi:
Mārtiņš Rijnieks - Līgatnes baptistu draudzes mācītājs
Dāvids Viskupaitis - Saldus baptistu draudzes sludinātājs