406. Ja mani ļaudis - Sekas nepaklausībai

Ja Mani ļaudis
00:59:42
Publicēts 19.04.2023

Rakstu vieta: Raudu dziesmas 3:9-13
Raidījumu vada: Tālivaldis Tālbergs - LKR prezidents
Viesi:
Normunds Āboliņš - Bauskas vasarsvētku draudzes mācītājs
Ivars Jēkabsons - Ādažu ev.lut. draudzes Baltezera un Carnikavas baznīcas mācītājs