412. Ja mani ļaudis - Lai bailes, nelaime un posts nāk pār mums!

Ja Mani ļaudis
01:00:19
Publicēts 31.05.2023

Rakstu vieta: Raudu dziesmas 3:47 - 51
Raidījumu vada: Tālivaldis Tālbergs - LKR prezidents
Viesi:
Normunds Āboliņš - Bauskas vasarsvētku draudzes mācītājs
Raivo Šastakovičs - Iecavas ev. ticības kristiešu draudzes "Dzīvības straume" mācītājs