416. Ja mani ļaudis - Atgriez mūs Kungs, pie Sevis!

Ja Mani ļaudis
00:59:52
Publicēts 27.09.2023

Rakstu vieta: Raudu dziesmas 5:1-22
Raidījumu vada: Tālivaldis Tālbergs - LKR prezidents
Viesi:
Mārtiņš Rijnieks - Līgatnes baptistu draudzes mācītājs
Guntars Lūsītis - LELB Annenieku, Auhstkalnes- Mežmuižas, Kalnmuižas un Zaļās draudžu mācītājs