419. Ja mani ļaudis - Vētra - Dieva bērnu nepaklausības dēļ

Ja Mani ļaudis
01:02:13
Publicēts 18.10.2023

Rakstu vieta: Jonas grāmata 1:4-7
Raidījumu vada: Tālivaldis Tālbergs - LKR prezidents
Viesi:
Normunds Āboliņš - Bauskas vasarsvētku draudzes mācītājs
Dāvids Viskupaitis - Baptistu draudzes sludinātājs