420. Ja mani ļaudis - Ko ticīgie dara, kad nāk vētra?

Ja Mani ļaudis
01:02:11
Publicēts 25.10.2023

Rakstu vieta: Jonas grāmata 1:8-12
Raidījumu vada: Tālivaldis Tālbergs - LKR prezidents
Viesi:
Vilnis Latgalis - Saldus un Ezeres draudžu mācītājs
Ivars Cišs - Ērgļu, Vestienas, Bērzaunes ev.lut. draudžu mācītājs