421. Ja mani ļaudis - Kāpēc ticīgie baidās paklausīt?

Ja Mani ļaudis
00:59:56
Publicēts 01.11.2023

Rakstu vieta: Jonas grāmata 1:13-16; 2:1-3
Raidījumu vada: Tālivaldis Tālbergs - LKR prezidents
Viesi:
Roberts Otomers - Vecumnieku, Valles un Bārbeles lut. draudžu mācītājs 
Zigmārs Tomsons - Draudzes "Zilais krusts" sludinātājs