428. Ja mani ļaudis - Dieva žēlastība grēciniekiem

Ja Mani ļaudis
01:01:45
Publicēts 27.12.2023

Rakstu vieta: Jonas grāmata 4:9-11
Raidījumu vada: Tālivaldis Tālbergs - LKR prezidents
Viesi:
Matīss Babrovskis - Rīgas Mateja baptistu draudzes mācītājs
Jāzeps Bikše - Latvijas ev.lut. baznīcas Krimuldas draudzes mācītājs