430. Ja mani ļaudis - Mēs esam noziegušies pret Dievu!

Ja Mani ļaudis
01:12:47
Publicēts 17.01.2024

Rakstu vieta: Nehemijas gr. 1:5-11
Raidījumu vada: Tālivaldis Tālbergs - LKR prezidents
Viesi:
Valdis Strods - Lestenes draudzes "Jaunā paaudze" mācītājs
Zigmārs Tomsons - draudzes "Zilais krusts" sludinātājs