431. Ja mani ļaudis - Ko spēj dievbijīga vīra drosme?

Ja Mani ļaudis
00:58:55
Publicēts 24.01.2024

Rakstu vieta: Nehemijas gr. 2:1-10
Raidījumu vada: Tālivaldis Tālbergs - LKR prezidents
Viesi:
Lauris Tartars - Baptistu draudzes mācītājs
Jāzeps Bikše - Latvijas ev.lut. baznīcas Krimuldas draudzes mācītājs