436. Ja mani ļaudis - Svētība, ko dod bijība Dievam!

Ja Mani ļaudis
00:59:04
Publicēts 28.02.2024

Rakstu vieta: Nehemijas gr. 5:14-19
Raidījumu vada: Tālivaldis Tālbergs - LKR prezidents
Viesi:
Normunds Āboliņš - Bauskas vasarsvētku draudzes mācītājs
Jāzeps Bikše - Latvijas ev.lut. baznīcas Krimuldas draudzes mācītājs