438. Ja mani ļaudis - Vai Kristus Tevi pazīst?

Ja Mani ļaudis
00:59:13
Publicēts 13.03.2024

Rakstu vieta: Nehemijas gr. 6:15-65
Raidījumu vada: Tālivaldis Tālbergs - LKR prezidents
Viesi:
Ivars Cišs - Ērgļu, Vestienas, Bērzaunes ev.lut. draudžu mācītājs
Elijs Miķelsons - Baptistu draudzes sludinātājs