441. Ja mani ļaudis - Atceries, savus solījumus Tam Kungam!

Ja Mani ļaudis
00:59:26
Publicēts 17.04.2024

Rakstu vieta: Nehemijas grāmata 8:11-18
Raidījumu vada: Tālivaldis Tālbergs - LKR prezidents
Viesi:
Ģirts Prāmnieks - LELB Rīgas Sv.Pāvila un Jaunciema draudžu mācītājs
Lauris Tartars - Baptistu draudzes mācītājs