444. Ja mani ļaudis - Vai viegli dzīvot Dieva dotā brīvībā?

Ja Mani ļaudis
01:03:02
Publicēts 08.05.2024

Rakstu vieta: Nehemijas grāmata 9:22-29
Raidījumu vada: Tālivaldis Tālbergs - LKR prezidents
Viesi:
Māris Vītols - Jaunjelgavas baptistu draudzes mācītājs
Matīss Babrovskis - Rīgas Mateja baptistu draudzes mācītājs