447. Ja mani ļaudis - Nošķirieties no pasaules!

Ja Mani ļaudis
01:00:44
Publicēts 29.05.2024

Rakstu vieta: Nehemijas grāmata 10:1-2, 29-30
Raidījumu vada: Tālivaldis Tālbergs - LKR prezidents
Viesi:
Uldis Rožkalns - LELB Rīgas Sv.Marka draudzes mācītājs
Vilnis Latgalis - Saldus un Ezeres draudžu mācītājs