379. Ja mani ļaudis - Tā Kunga kalpi, esiet nomodā!

Ja Mani ļaudis
00:49:24
Publicēts 11.05.2022

LKR raidījums "Ja Mani ļaudis" 11.05. 2022.


Raidījumu vada: Tālivaldis Tālbergs - LKR prezidents


Rakstu vieta: Psalms 134


Viesi:


Ivars Cišs - Ērgļu, Vestienas, Bērzaunes ev.lut. draudžu mācītājs
Valdis Strods - Lestenes draudzes "Jaunā paaudze" mācītājs


www.lkr.lv
www.facebook.com/kristigaisradio
www.lkrtv.lv


Ziedojumi Latvijas Kristīgā radio darbam:


Latvijas Kristīgā Radio Atbalsta Biedrība
PVN reģ. Nr. LV - 40008020931
Norēķinu konts: LV83UNLA0002400700229
A/S SEB "Latvijas Unibanka" Rīdzenes filiāle
Kods UNLALV2X


Paldies par Jūsu līdzdalību Tā Kunga darbā!