378. Ja mani ļaudis - Bez vienprātības nav nekas!

Ja Mani ļaudis
00:54:04
Publicēts 04.05.2022

LKR raidījums "Ja Mani ļaudis" 04.05. 2022.


Raidījumu vada: Tālivaldis Tālbergs - LKR prezidents


Rakstu vieta: Psalms 133


Viesi:


Ilgvars Vērmelis - Viens no Latvijas Kristīgā radio dibinātājiem
Normunds Āboliņš - Bauskas vasarsvētku draudzes mācītājs


www.lkr.lv
www.facebook.com/kristigaisradio
www.lkrtv.lv


Ziedojumi Latvijas Kristīgā radio darbam:


Latvijas Kristīgā Radio Atbalsta Biedrība
PVN reģ. Nr. LV - 40008020931
Norēķinu konts: LV83UNLA0002400700229
A/S SEB "Latvijas Unibanka" Rīdzenes filiāle
Kods UNLALV2X


Paldies par Jūsu līdzdalību Tā Kunga darbā!