372. Ja mani ļaudis - Bērni - svētība vai apgrūtinājums? 1.daļa

Ja Mani ļaudis
00:51:30
Publicēts 23.03.2022

LKR raidījums "Ja Mani ļaudis" 23.03. 2022


Raidījumu vada: Tālivaldis Tālbergs - LKR prezidents


Rakstu vieta: Psalms 128:1-2


Viesi:


Ivars Jēkabsons - Ādažu ev.lut. draudzes Baltezera un Carnikavas baznīcas mācītājs
Matīss Babrovskis - Rīgas Mateja baptistu draudzes sludinātājs


www.lkr.lv
www.facebook.com/kristigaisradio
www.lkrtv.lv


Ziedojumi Latvijas Kristīgā radio darbam:


Latvijas Kristīgā Radio Atbalsta Biedrība
PVN reģ. Nr. LV - 40008020931
Norēķinu konts: LV83UNLA0002400700229
A/S SEB "Latvijas Unibanka" Rīdzenes filiāle
Kods UNLALV2X


Paldies par Jūsu līdzdalību Tā Kunga darbā!