• 00:00
  • 01:00
    • Uldis Liepiņš Uldis Liepiņš
  • 01:30
    Nakts mūzika
  • 07:00
    Latvijas himna un lūgšana
  • 07:02
    Mūzika
  • 07:15
    Rīta pārdomas
  • 07:30
    Telefonintervija
  • 08:00
    Ziņas
  • 08:10
    Mūzika
  • 08:15
    Rīta konkurss
  • 08:30
    • Modris Ozolinkevičs Modris Ozolinkevičs
  • 09:00
    Kristīgās ziņas
  • 09:15
    Apsveikumi
  • 09:30
    Grāmatas lasījums
  • 09:45
    Mūzika
  • 10:00
    Bībeles lasījums no Jaunās Derības
  • 10:15
    Bībeles viktorīna
  • 10:30
    Rīta pārdomas - 365 iespējas
  • 10:35
    Mūzika un Bībeles lasījumi
  • 11:00
    Bībeles lasījums
  • 11:30
  • 11:40
    Mūzika un Bībeles lasījumi
  • 12:00
    • Ģirts Prāmnieks Ģirts Prāmnieks
  • 13:00
    Bībeles lasījums
  • 13:05
    Mūzika
  • 13:30
    Telefonintervija atk.
  • 14:00
    Brāļu draudzes lozungi
  • 14:05
    Mūzika
  • 14:30
    Bībeles lasījums
  • 14:35
    Mūzika
  • 15:00
    Kristīgās ziņas
  • 15:15
    Bībeles viktorīna
  • 15:30
    Bībeles lasījums
  • 15:35
    Mūzika
  • 16:00
    Bībeles lasījums
  • 16:30
    Dienas pārdomas
  • 16:35
    Mūzika
  • 17:00
    Ziņas
  • 17:05
    Mūzika un Bībeles lasījumi
  • 18:45
    Mūzika
  • 19:00
    • Tālivaldis Tālbergs Tālivaldis Tālbergs
    • Juris Doveiko Juris Doveiko
    • Pauls Oleksa Pauls Oleksa
  • 20:00
    Grāmatas lasījums atk.
  • 20:15
    Mūzika
  • 20:30
  • 21:00
    Saldā miedziņā
  • 21:10
    Mūzika
  • 21:30
  • 22:00
    • Ģirts Prāmnieks Ģirts Prāmnieks
  • 23:00
    Mūzika