Latvijas Nacionālā bibliotēka saņēmusi īpašu dāvinājumu no Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas – astoņdesmit divus Brāļu draudzes rokrakstus. Šīs vēsturiskās liecības tapušas laikā no 19.gadsimta pirmās puses līdz 20.gadsimta sākumam.

Brāļu draudzes rokraksti ir unikāla liecība par hernhūtisma kustību un tūkstošiem Vidzemes latviešu zemnieku iesaisti tajā. Tie atklāj tautas kristīgo ļaužu dedzību 18. un 19.gadsimtā – pasludinot un apliecinot Dieva dāvāto pestīšanas vēsti Jēzū Kristū, radot, rakstot, pārrakstot un izplatot šos tekstus. LELB dāvinājums tiek saņemts Latvijas Nacionālās bibliotēkas simtās jubilejas gadā. Saņemtie rokraksti papildinās bibliotēkas kolekciju “Brāļu draudzes (rok)raksti”, un pēc laika ar tiem varēs iepazīties arī digitālajā bibliotēkā braludraudze.lndb.lv.