Viendzimuma pāri Slovēnijā tagad varēs oficiāli noslēgt “laulību”. Šonedēļ stājās spēkā grozījumi, kas nosaka, ka laulība ir “divu personu savienība uz mūžu”. Tādējādi Slovēnija kļūst par pirmo bijušo Padomju Savienības valsti, kas atver laulības visiem.

Līdz šim Ģimenes kodeksā tika definēts, ka laulība ir “vīra un sievas savienība uz mūžu”. Tas nozīmē, ka Slovēnijas tiesību akti vairs nenošķirs heteroseksuālus pārus un homoseksuālus pārus neatkarīgi no tā, vai viņi dzīvo laulībā vai citā kopdzīves formā. Ģimenes kodeksa grozījumi ļaus esošās partnerattiecības pārslēgt par “laulībām”. Pāriem, kas dzīvo reģistrētās partnerattiecībās, sešu mēnešu laikā jāiesniedz pieteikums, ka viņi vēlas kļūt par laulātajiem partneriem. Tāpat jaunie grozījumi ļaus viendzimuma pāriem adoptēt bērnus.