ASV armijas kapelāns šīs vasaras pamatapmācību laikā Misūri štatā kristījis vairāk nekā 150 karavīru, sakot, ka bija "prieks redzēt", kā Dievs darbojas jauno apmācāmo vidū. Armijas kapelāns Logans Lairs (Logan Lair) dienē pamatapmācību nometnēs kopš 2019. gada.

Viņš ir redzējis Dieva Gara darbu starp apmācāmajiem, kas, kā viņš saka, gandrīz katru dienu viņu aizkustina līdz asarām. Ziemeļamerikas misijas padomes apstiprinātais kapelāns stāsta, ka augsta spiediena vide bieži vien mudina jaunos rekrūtus meklēt padomu. Tas dod Lairam iespēju dalīties Evaņģēlijā. Gandrīz 2000 praktikantu apmeklē gan iknedēļas dievkalpojumus, gan arī Bībeles studijas. Dienvidrietumu baptistu teoloģijas semināra absolvents teica, ka jūlijā viņš ir kristījis 84 jaunus praktikantus, bet augustā – 73. Lairs mudina ticīgos lūgties par karavīriem un jo īpaši par kapelāniem.