Pērnā gada decembrī Ogrē tika aizvadīta pirmā vīru sapulce, uz kuru tika aicināts ikviens vīrietis, neatkarīgi no vecuma, ticības pieredzes un ģimenes statusa. Tagad ir apritējis gads kopš šīm tikšanām un šajā reizē – 1. decembrī vīri tiek aicināti kopā ar sievām.

Gada laikā vīrus ir uzrunājuši mācītāji un kalpotāji no dažādām draudzēm. Ir atklātas cīņas ar atkarībām, finansiālām grūtībām un problēmām attiecībās. Personiskie dzīves stāsti un Dieva Vārds ir stiprinājis vakaru dalībniekus saskatīt cerību arī savos izaicinājumos. Tie ir bijuši viennozīmīgi ceļoši, dzīvi mainoši un jēgu dodoši vakari, atzīst vīru sapulču ieceres autors un mācītājs Agris Ginko. Mācītājs gan uzsver, ka tas nav par to, kurš organizē vai vada pasākumu, bet ir par to, Kurš ir atbilde ikvienam cilvēkam. Tas ir Jēzus – vakar, šodien un mūžīgi.

Šajā reizē tikšanās vadmotīvs ir “No tumsas uz gaismu”. Ar dziesmām uzrunās slavētāju komanda no Bauskas kristīgā centra “Jaunā Dzīve”, ar dzīves stāstu dalīsies Aldis un Evita Gedrimi no Liepājas. Savukārt Dieva Vārdu sludinās mācītājs Lauris Grīns. Kā jau katru reizi vakars tiks iesākts ar garšīgām vakariņām. Tāpat šī reize ir īpaša ar to, ka vīri tiek aicināti šo vakaru apmeklēt kopā ar sievām.

Vīru sapulces organizē Ogres kristiešu draudze “Vārda Spēks” sadarbībā ar citu draudžu mācītājiem un kalpotājiem. Tās parasti notiek katra mēneša pirmajā piektdienā. Pieteikšanās pa tālruni: 22825084 (mācītājs Agris Ginko), 29233345 (Ints Lazdiņš).