15. maijs ir Starptautiskā ģimenes diena. To ir dibinājusi ANO ģenerālā Asambleja 1993. gadā, bet Latvijā tiek svinēta kopš 2008. gada. Šajā dienā sabiedrība tiek aicināta godināt ģimeni un aizdomāties par tās lielo nozīmi cilvēku ikdienā, attiecībās un dzīvē.

Labklājības ministrs Uldis Augulis, sveicot visus Ģimenes dienā, uzsver: “Ģimene ir pamats visai mūsu dzīvei, jo mūsu vecāku sniegtais piemērs un iemācītās vērtības kalpo kā mēraukla visa mūža garumā. Tieši ģimenē veidojas galvenie uzskati par to, kas ir labi vai slikti, pareizi vai nepareizi, godīgi vai negodīgi, tieši ar šo vērtību apgūšanu turpmākajā dzīvē, cilvēks apzinās sevi kā personību un atrod savu vietu dzīvē, kas nosaka viņa dzīves kvalitāti un labbūtību. Tas ir ļoti būtiski stipras valsts un saliedētas sabiedrības pastāvēšanā.”

Ģimenes svētība ir atklāta arī 128. Psalmā: “Svētīgs ikviens, kas To Kungu bīstas un staigā Viņa ceļus! Tu pārtiksi no savu roku darba, svētīgs tu esi, tev labi klājas! Tava sieva ir kā auglīgs vīnakoks tavā namā, tavi bērni kā eļļas koka zariņi ap tavu galdu. Tiešām, tā ir svētīts tas vīrs, kas bīstas To Kungu. Tas Kungs lai tevi svētī no Ciānas, ka tu ar prieku redzi Jeruzālemes laimi un labumu visas savas mūža dienas un redzi arī savus bērnu bērnus. Miers lai ir pār Israēlu!”