Par 105 miljoniem eiro ir palielināts finansējums sociālajiem pakalpojumiem holokaustā cietušajiem, bet papildu 51 miljons eiro ir paredzēti izglītībai par holokaustu.

Konference par ebreju materiālajām prasībām pret Vāciju (Claims Conference) piedāvā virkni svarīgu pakalpojumu vecāka gadagājuma cilvēkiem, kas pārdzīvojuši holokaustu. Šie pakalpojumi ietver aprūpi mājās, pārtikas pakas, transportu uz medicīniskajām vizītēm un piekļuvi sociālajiem pasākumiem. Šis atbalsts ir paredzēts, lai nodrošinātu, ka gados vecāki, holokaustā izdzīvojušie cilvēki var dzīvot cienīgi un saglabāt savu labklājību.

Claims Conference vēstnieks Stjuarts Eizenštats pateicās Vācijas valdībai par palīdzību stiprināt kolektīvo apņemšanos palīdzēt izdzīvojušajiem, vienlaikus palīdzot nodrošināt, ka pagātnes zvērības atceras un netiek atkārtotas.

Saskaņā ar nesen publicēto demogrāfisko ziņojumu, ko nesen sagatavoja Claims Conference, šobrīd pasaulē ir aptuveni 245 000 ebreju, kas izdzīvojuši holokaustā vairāk nekā 90 valstīs, no kuriem puse pašlaik dzīvo Izraēlā. Tiek lēsts, ka aptuveni 100 000 holokaustā izdzīvojušo gūs labumu no Vācijas atbalsta palielināšanas.