Vermontas šata oficiālā informācija pauž, ka štats vēlas nodrošināt bērniem nepieciešamo audzinošo vidi, vienlaikus risinot to, ko štats ir nosaucis par nepieredzētu "krīzi" audžuģimeņu sistēmā. Tajā pat laikā štata jauno noteikumu dēļ tiek diskvalificētas ģimenes, kuras sevi pierādījušas ar spēju nodrošināt bērniem mīlestības pilnu vidi.

Jaunie noteikumi pieprasa "atbalstīt bērnu identitāti pat tad, ja tas liekas neērti" - lietot vietniekvārdus, kas neatbilst bērnu dzimumam, vest bērnus uz tādiem pasākumiem kā, piemēram, praida gājieni, kas pauž uzskatus, kuri ir pretrunā vecāku pārliecībai. Audžu vecākiem arī jāpiekrīt un jāapstiprina bērniem, ka viņi var manīt savu dzimumu ar operāciju palīdzību.

Jūnijā Kristīgo juristu grupa (Alliance Defending Freedom) divu ģimeņu vārdā iesniedza prasību tiesā un aizstāvēs ģimenes, kuras zaudēja audžu ģimeņu tiesības tikai tādēļ, ka viņas neiet uz kompromisu ar savu kristīgo pārliecību un neļauj palīdzēt bērniem attīstīt personīgās identitātes uzskatus, kuriem vecāki savas pārliecības dēļ nepiekrīt. Juridiskie pārstāvji apgalvo: “Katrs bērns ir pelnījis mīlošas mājas, un bērni cieš, ja valdība izslēdz ticības cilvēkus no adopcijas un audžuģimenes aprūpes”.

Viena no ģimenēm ir Vuoti (Wuoti) ģimene, kura 2015. gadā saņēma audžuģimenes licenci un bija pieņēmusi divus audžubērnus. Vietējā departamenta pārvaldniece uzskata, ka nebūtu iespējams izvēlēties labāku audžu ģimeni par Vuoti. Tomēr 2021. gadā viņu licence netika atjaunota. Iemesls - lai gan ģimene bija gatava uzņemt un mīlēt jebkādus bērnus ar dažādiem uzskatiem, viņi nebija gatavi iet uz kompromisu ar savu kristīgo pārliecību.

Otra ir Gantu (Gantt) ģimene, kas vēlējās kalpot bērniem, kurus ietekmējusi mātes atkarība no alkohola vai narkotikām. 2023. gadā departaments viņiem pavēstīja, ka ir vajadzīga ģimene kādam bērnam, kurš drīz piedzims sievietei bez pajumtes un ar atkarību no narkotikām. Gantu ģimene piekrita uzņemt bērnu, bet, ierodoties uz pārrunām, tika paziņots, ka viņiem būs jāapstiprina bērna hipotētiskā seksuālā orientācija un dzimuma identitāte. Ganti apgalvoja, ka mīlēs bērnu tādu, kāds viņš būs, bet neies uz kompromisu ar savu kristīgo pārliecību. Viņi atteicās iet pret sirdsapziņu, kā rezultātā ģimenei tika atņemta audžu ģimenes licence.