Baltijas Globālā Iniciatīva un baptistu mācītājs Pēteris Eisāns šonedēļ – no 17. līdz 23. jūnijam – aicina lūgt par vajātajiem kristiešiem Vjetnamā, kur dzīvo nedaudz vairāk kā 98 miljoni iedzīvotāju, no kuriem nedaudz zem 10% ir kristieši.

Vjetnamas lauku reģionos sievietei, kas atstāj savas cilts reliģiskās pārliecības, lai sekotu Jēzum, tiek atņemtas tiesības jebkad satikt savus bērnus. Lūgsim, lai šī tradīcija mainītos un arī lai mūsu māsām Kristū nezustu ticība. Vislielākās vajāšanas piedzīvo evaņģēliskie protestanti un kristieši no etniskajām minoritātēm. Viņu mājas bieži tiek sagrautas, kristieši tiek izdzīti no ciematiem un citādi fiziski iespaidoti. Lūgsim, lai Dievs stiprina kristiešus, kuriem tiek uzlikts milzīgs spiediens atteikties no ticības, lai viņi tomēr turpinātu turēties pie Kristus un sekot Viņam. Vietējo kopienu vadītāji ir aizdomīgi pret kristīgajām draudzēm, it īpaši lauku reģionos. Lūgsim, lai viņu aizdomas tiktu aizvietotas ar spēju novērtēt kristiešu devumu sabiedrībai. Lūgsim, lai gados jaunie kristieši varētu pieaugt savā mīlestībā pret Kristu, evaņģēlija sapratnē un Svēto Rakstu izpratnē, sniedzot viņiem pamatu dzīvei.