Pagājušajā nedēļā negaidīti mūžībā aizsaukts Latvijas Baptistu draudžu savienības (LBDS) sludinātājs Juris Vasulis (07.01.1965.-01.07.2024.). Viņš bija Ainažu baptistu draudzes garīgais balsts jau kopš draudzes dibināšanas 1991. gadā.

Par licencētu LBDS sludinātāju Juris Vasulis kļuva pirms desmit gadiem – 2014. gadā. Blakus galdnieka darbam viņš rūpējās par cilvēku dvēselēm, meklējot, kā, lietojot savas spējas un dāvanas, vislabāk kalpot Dievam. Daudz laika veltot garīgajai izaugsmei, viņš vienlaikus gādāja arī par draudzes namu. Latvijas Baptistu draudžu savienība izsaka līdzjūtību Jura Vasuļa ģimenei, kā arī visiem, kuriem Ainažu draudze ir garīgās mājas.