Vissvarīgākais notikums cilvēka dzīvē ir kristības, un īpaši priecīgs tas ir vietā, kas ar prieku nesaistās – cietumā. Mācītājs Andrejs Āriņš norāda, ka cietums ir vieta, kur sastopas velna viltība un Dieva varenība. Brīnums nupat piedzīvots arī Jēkabpils cietumā.

Jānis Salzemnieks no Septītās dienas adventistu Jēkabpils draudzes atgādina, ka šajā vietā cilvēkiem ir vajadzīga palīdzība un atbalsts, ko kalpojošie brāļi – mācītāji, kapelāni, draudzes locekļi – cenšas sniegt atbilstoši Jēzus Kristus piemēram. Kristību dievkalpojumā Jēkabpils cietumā savu sirdi un dzīvi Dievam atdeva Juris, kura ceļš pie Dieva nebija viegls. Bīskaps Imants Ģipslis atklāj, ka Juris Bībeles stundas ir izgājis veselas divas reizes – pirmo reizi, tolaik atrazdamies ieslodzījumā Daugavpils cietumā, viņš izgāja Bībeles stundas mācītāja, kapelāna Vitālija Kroitora vadībā, otrajā reizē – jau pēc Jēkabpils cietuma kapelāna lūguma – kopā ar mācītāju Imantu Ģipsli, kurš tobrīd kalpoja Rēzeknes draudzē, un vēlāk ar Jēkabpils draudzes brāli Jāni Salzemnieku. Nu Juris ir saņēmis atbildīgu uzdevumu – būt par gaismu saviem ieslodzījuma biedriem. Video ieraksts ar kristībām Jēkabpils cietumā apskatāms Adventisti.lv Youtube kontā.