Šopavasar pēc ilga pārtraukuma atsākušās regulāras jauniešu tikšanās Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas Cēsu Svētā Jāņa draudzē. Garīgā izaugsmē un kopībā iesaistījušies jau 12 draudzes jaunieši (17–22 gadi) mācītāja Didža Kreicberga vadībā.

Šajās tikšanās reizēs aizvadītas kopīgas pārdomas par apustuli Tomu, kāzām Kānā un Jēzus kalpošanu mācekļu vidū, savukārt sezonas noslēgumā piedzīvots kopīgs pārgājiens pa Zvārtas ieža takām. Nākamā tikšanās paredzēta kopā ar citiem draudzes locekļiem jubilejas draudzes dienās, kas 24. un 25. augustā notiks Skangaļu muižā. Šogad plānotas lekcijas par lūgšanu, mīlestību un kristīgo namturību, ko vadīs mācītāji Krists Kalniņš un Ivars Jēkabsons, radošas un sportiskas aktivitātes, kā arī nakts orientēšanās. Plašāka informācija un pieteikšanās Cēsu draudzes dienām šeit.