392. Laika Zīmes šodien

Laika zīmes
01:00:53
Publicēts 01.09.2022

Rakstu vieta: 1.Pētera vēstule 3:8-22

Viesi:
Jānis Ozolinkevičs - Latvijas vasarsvētku draudžu apvienības goda bīskaps
Gunārs Konstantinovs - Rīgas Sv.Jēkaba katedrāles diakons
Krists Kalniņš - Rīgas Vecās Sv. Ģertrūdes ev.lut. draudzes mācītājs
Viesturs Reķis - Septītās dienas adventistu draudzes "Cerība" un Bauskas draudzes mācītājs, bīskaps emeritus
Dainis Pandars - Ogres Trīsvienības baptistu draudzes mācītājs