401. Laika Zīmes - Dievs ir devis visu, lai mēs dzīvotu!

Laika zīmes
00:58:51
Publicēts 10.11.2022

Rakstu vieta: 2.Pētera vēstule 1:1-15
Viesi:
Jānis Ozolinkevičs - Latvijas vasarsvētku draudžu apvienības goda bīskaps
Dainis Pandars - Ogres Trīsvienības baptistu draudzes mācītājs
Andris Kravalis - Romas Katoļu baznīcas bīskaps
Viesturs Reķis - Septītās dienas adventistu draudzes "Cerība" un Bauskas draudzes mācītājs, bīskaps emeritus
Krists Kalniņš - Rīgas Vecās Sv. Ģertrūdes ev.lut. draudzes mācītājs