402. Laika Zīmes - Kristus godība pēc Rakstiem.

Laika zīmes
01:04:06
Publicēts 17.11.2022

Rakstu vieta: 2.Pētera vēstule 1:16-21
Viesi:
Jānis Ozolinkevičs - Latvijas vasarsvētku draudžu apvienības goda bīskaps 
Dainis Pandars - Ogres Trīsvienības baptistu draudzes mācītājs
Andris Kravalis - Romas Katoļu baznīcas bīskaps
Krists Kalniņš - Rīgas Vecās Sv. Ģertrūdes ev.lut.draudzes mācītājs