404. Laika Zīmes - Kāda būs Jēzus atnākšanas diena?

Laika zīmes
01:00:11
Publicēts 08.12.2022

Rakstu vieta: 2.Pētera vēstule 3:1
Viesi:
Jānis Ozolinkēvičs - Latvijas vasarsvētku draudžu apvienības goda bīskaps
Dainis Pandars - Ogres Trīsvienības baptistu draudzes mācītājs
Krists Kalniņš - Rīgas Vecās Sv. Ģertrūdes ev.lut.draudzes mācītājs 
Viesturs Reķis - Septītās dienas adventistu draudzes "Cerība" un Bauskas draudzes mācītājs, bīskaps emeritus