407. Laika Zīmes - Nemīliet pasauli! Tam ir sekas.

Laika zīmes
01:00:10
Publicēts 05.01.2023

Rakstu vieta: 1.Jāņa vēstule 2:13
Viesi:
Jānis Ozolinkēvičs - Latvijas vasarsvētku draudžu apvienības goda bīskaps
Dainis Pandars - Ogres Trīsvienības baptistu draudzes mācītājs
Krists Kalniņš - Rīgas Vecās Sv. Ģertrūdes ev.lut.draudzes mācītājs 
Viesturs Reķis - Septītās dienas adventistu draudzes "Cerība" un Bauskas draudzes mācītājs, bīskaps emeritus
Andris Kravalis - Romas Katoļu baznīcas bīskaps