409. Laika Zīmes - Kas ir Dieva bērns?

Laika zīmes
01:00:11
Publicēts 19.01.2023

Rakstu vieta: Pirmā Jāņa vēstule 3:1-12
Viesi:
Jānis Ozolinkevičs - Latvijas vasarsvētku draudžu apvienības goda bīskaps
Andris Kravalis - Romas Katoļu baznīcas bīskaps
Krists Kalniņš - Rīgas Vecās Sv. Ģertrūdes ev.lut.draudzes mācītājs 
Viesturs Reķis - Septītās dienas adventistu draudzes "Cerība" un Bauskas draudzes mācītājs, bīskaps emeritus
Dainis Pandars - Ogres Trīsvienības baptistu draudzes mācītājs