430. Laika Zīmes - Ja nebūsi nomodā, Es nākšu kā zaglis!

Laika zīmes
01:00:37
Publicēts 09.11.2023

Rakstu vieta: Jāņa atklāsmes grāmata 3:1-5
Viesi:
Jānis Ozolinkevičs - Latvijas vasarsvētku draudžu apvienības goda bīskaps
Dainis Pandars - Ogres Trīsvienības baptistu draudzes mācītājs
Gunārs Konstantinovs - Rīgas Sv.Jēkaba katedrāles diakons
Krists Kalniņš - Rīgas Vecās Sv. Ģertrūdes ev.lut. draudzes mācītājs
Viesturs Reķis - Septītās dienas adventistu draudzes "Cerība" un Bauskas draudzes mācītājs, bīskaps emeritus