437. Laika Zīmes - Dieva durvis vēl ir atvērtas

Laika zīmes
01:00:34
Publicēts 28.12.2023

Rakstu vieta: Jāņa atklāsmes grāmata 4:1-11
Viesi:
Jānis Ozolinkevičs - Latvijas vasarsvētku draudžu apvienības goda bīskaps
Krists Kalniņš - Rīgas Vecās Sv. Ģertrūdes ev.lut. draudzes mācītājs