386. Laika Zīmes - Nepelnītā žēlastība!

Laika zīmes
00:59:20
Publicēts 21.04.2022

LKR raidījums "Laika zīmes" 21.04.2022.


Rakstu vieta: 1.Pētera vēstule 1:17-21


Viesi:


Jānis Ozolinkēvičs - Latvijas vasarsvētku draudžu apvienības goda bīskaps
Gunārs Konstantinovs - Rīgas Sv.Jēkaba katedrāles diakons
Krists Kalniņš - Rīgas Vecās Sv. Ģertrūdes ev.lut. draudzes mācītājs
Dainis Pandars - Ogres Trīsvienības baptistu draudzes mācītājs


www.lkr.lv
www.facebook.com/kristigaisradio
www.lkrtv.lv


Ziedojumi Latvijas Kristīgā radio darbam:


Latvijas Kristīgā Radio Atbalsta Biedrība
PVN reģ. Nr. LV - 40008020931
Norēķinu konts: LV83UNLA0002400700229
A/S SEB "Latvijas Unibanka" Rīdzenes filiāle
Kods UNLALV2X


Paldies par Jūsu līdzdalību Tā Kunga darbā!